• Műsoraink
 • On-line TV
 • Videótár
 • Vételi lehetőségek
 • Képújság
 • Krónika
 • hirTiszaújváros Önkormányzatának testületi ülése 2017.11.30.

  2017.11.30. - Napirendi pontok

  0.Az ülés megnyitása
  1.Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, zárt ülés
  2.Tájékoztató a zárt ülésen történtekről, javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
  3.Tájékoztató a 2017. évi városmarketing-tevékenységről
  4.Javaslat az egyházi fenntartók számára köznevelési feladatok ellátásához használatra átadott ingatlanban végzett tevékenységről szóló beszámolók elfogadására
  5.Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
  6.Javaslat Tiszaújváros 2018. évi rendezvénytervére
  7.Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítő 2017. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére
  8.Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az "Ezüsthíd" Idősek Otthona Szakmai programjának és Házirendjének módosítására
  9.Beszámoló a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 2015. és 2016. évben végzett tevékenységéről
  10.Tájékoztató a munkanélküliség és a munkaerő-piac alakulásáról Tiszaújvárosban és térségében
  11.Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról, az ülés bezárása


  A videók megtekintéséhesz Windows Media Player ajánlott.
  wmp