• Videótár
 • Önkormányzati Ülés
 • Képújság
 • Vételi lehetőségek
 • Önkormányzati Ülések videó archívuma  2023-02-13 (14)

  Az ülés megnyitása


  1.

  TÁJÉKOZATÓ A ZÁRT ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL, JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2022. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA


  2.

  JAVASLAT TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA


  3.

  JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE


  4.

  JAVASLAT A 2023. ÉVI TÉLI IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRA


  5.

  JAVASLAT A TISZAÚJVÁROSI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM 2023. ÉVI DROG-PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELVÁRÁSOK MEGFOGALMAZÁSÁRA


  6.

  JAVASLAT A TISZAÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS 2023. ÉVI SZAKMAI MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA


  7.

  JAVASLAT TISZAÚJVÁROS 2023. ÉVI VÁROSI RENDEZVÉNYEINEK TÁMOGATÁSÁRA


  8.

  JAVASLAT AZ INTÉZMÉNYEKBEN FOLYÓ FELNŐTT ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA


  9.

  JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRA


  10.

  JAVASLAT A POLGÁRMESTER 2023. ÉVI SZABADSÁGÜTEMEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA


  11.

  JAVASLAT A TISZAÚJVÁROSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL MEGKÖTÖTT KÖZIGAZGATÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRA


  12.

  BESZÁMOLÓ AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK 2022. ÉVI MUNKÁJÁRÓL


  13.

  TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ TESTÜLETI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, VALAMINT A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKRÓL


  14.

  KÉRDÉSEK, FELSZÓLALÁSOK AZ ÜLÉS BEZÁRÁSA


  Content of popup