• Videótár
 • Önkormányzati Ülés
 • Képújság
 • Vételi lehetőségek
 • Önkormányzati Ülések videó archívuma  2022-04-28 (8)

  2022-03-24 (12)

  Az ülés megnyitása


  1.

  Tájékoztató a zárt ülésen történtekről, javaslat az iparosított és hagyományos technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatásáról szóló 22/2008. (V.15.) rendelet, valamint a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 10/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére


  2.

  Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására


  3.

  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására


  4.

  Javaslat a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 18/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására


  5.

  Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre


  6.

  Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására


  7.

  Javaslat civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására


  8.

  Javaslat a Sportcentrum játékcsarnokának előterében elhelyezett Dicsőségtábla aktualizálására


  9.

  Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. 2022. évi üzleti terveire


  10.

  Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak módosítására


  11.

  Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására


  12.

  Beszámoló az Épület-fenntartási Alap elmúlt időszaki felhasználásáról, kérdések-felszólalások, az ülés bezárása


  2022-02-14 (18)

  Az ülés megnyitása


  1.

  Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak, valamint a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására, zárt ülés


  2.

  Beszámoló a zárt ülésen történtekről, javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására


  3.

  Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására


  4.

  Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésére


  5.

  Javaslat a 2022. évi téli igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendelet megalkotására


  6.

  Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására


  7.

  Javaslat a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről szóló 13/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására


  8.

  Javaslat Tiszaújváros Építési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására


  9.

  Javaslat az anyakönyvvezető közreműködését igénylő rendezvények hivatali munkaidőn kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről és a fizetendő díj mértékéről szóló 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására


  10.

  Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Továbbképzési Programjának jóváhagyására


  11.

  Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2022. évi drog-prevenciós tevékenységével összefüggő elvárások megfogalmazására


  12.

  Javaslat Tiszaújváros Egészségtervének végrehajtásáról szóló 2020-2021. évi cselekvési tervben foglaltak megvalósulásának értékelésére, valamint a következő időszak (2022-2023.) cselekvési tervére


  13.

  Javaslat Tiszaújváros 2022. évi városi rendezvényeinek támogatására


  14.

  Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Hamvas Béla Városi Könyvtár 2021. évi beszámolójának és 2022. évi szakmai munkatervének elfogadására


  15.

  Javaslat az intézményekben folyó felnőtt étkeztetés térítési díjának meghatározására


  16.

  Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságütemezésének jóváhagyására


  17.

  Beszámoló az állandó bizottságok 2021. évi munkájáról


  18.

  Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról, kérdések-felszólalások, az ülés bezárása


  Content of popup