• Videótár
 • Önkormányzati Ülés
 • Képújság
 • Vételi lehetőségek
 • Önkormányzati Ülések videó archívuma  2021-11-25 (14)

  Az ülés megnyitása


  1.

  Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, zárt ülés


  2.

  Tájékozatató a zárt ülésen történtekről, javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására


  3.

  Javaslat az anyakönyvvezető közreműködését igénylő rendezvények hivatali munkaidőn kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről és a fizetendő díj mértékéről szóló 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására


  4.

  Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására


  5.

  Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre


  6.

  Javaslat Tiszaújváros 2022. évi rendezvénytervére


  7.

  Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítő 2021. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére


  8.

  Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára


  9.

  Javaslat a víziközművek 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervének módosítására


  10.

  Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására, valamint lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításának támogatására


  11.

  Beszámoló a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 2019. és 2020. évben végzett tevékenységéről


  12.

  Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról


  13.

  Javaslat Tiszaújváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára


  14.

  kérdések, felszólalások az ülés bezárása


  2021-09-30 (9)

  2021-08-26 (15)

  Az ülés megnyitása


  1.

  Tájékoztató a zárt ülésen történtekről, javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 25/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására


  2.

  Javaslat a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására


  3.

  Javaslat önkormányzati tulajdonú lakótelkek megvásárlásának, valamint lakóépülettel történő beépítésének támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására


  4.

  Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására


  5.

  Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére


  6.

  Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Szervezeti és Működési Szabályzatainak módosítására


  7.

  Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre


  8.

  Javaslat településrendezési döntés meghozatalára


  9.

  Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. és a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására


  10.

  Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatának, házirendjeinek, Térítési díj szabályzatának jóváhagyására, valamint az intézményi időszakos beszámoló módosított szempontrendszerének elfogadására


  11.

  Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására, valamint lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításának támogatására


  12.

  Beszámoló a kiemelt sportágak, sportegyesületek 2020. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról


  13.

  Beszámoló az állandó bizottságok 2020. évi munkájáról


  14.

  Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról


  15.

  Kérdések, felszólalások az ülés bezárása


  2021-06-24 (17)

  Az ülés megnyitása


  1.

  Javaslat civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására, zárt ülés


  2.

  Tájékoztató a zárt ülésen történtekről, javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására


  3.

  Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására


  4.

  Javaslat Tiszaújváros Környezetvédelmi Programjának elfogadására


  5.

  Javaslat Tiszaújváros Kulturális Stratégiája 2021-2025. című dokumentum elfogadására


  6.

  Javaslat Tiszaújváros Sportfejlesztési Koncepciója 2021-2030. című dokumentum elfogadására


  7.

  Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechnikai Tervének elfogadására


  8.

  Javaslat településrendezési döntés meghozatalára és kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra


  9.

  Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására, valamint lakóközösség azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításának támogatására


  10.

  Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. 2021. évi üzleti terveire


  11.

  Javaslat a polgármester 2021. évi szabadságütemezésének jóváhagyására


  12.

  Javaslat az egyházi fenntartók számára köznevelési feladat ellátásához átadott vagyon

  hasznosításáról, rendeltetésszerű használatáról szóló beszámolók elfogadására


  13.

  Beszámoló a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. és 2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységéről


  14.

  Beszámoló a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2018-2019. évben végzett tevékenységéről


  15.

  Beszámoló a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről


  16.

  Beszámoló a diáksport 2020. évi támogatásának felhasználásáról


  17.

  Kérdések, felszólalások, az ülés bezárása


  2021-05-27 (1)

  2021-04-29 (1)

  2021-03-25 (1)

  2021-02-15 (1)

  2021-01-28 (1)

  Content of popup