• Műsoraink
 • On-line TV
 • Videótár
 • Vételi lehetőségek
 • Képújság
 • Krónika
 • hirTiszaújváros Önkormányzatának testületi ülése 2018.12.20.

  2018.12.20. - Napirendi pontok

  0.Az ülés megnyitása
  1.Tájékoztató a zárt ülésen történtekről, javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
  2.Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  3.Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkatervére
  4.Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi szakmai munkatervének, továbbá a fiókkönyvtárak 2019. évi leltározási ütemtervének jóváhagyására
  5.Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
  6.Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, a Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Hajléktalanok Nappali Melegedője Szakmai programjának, továbbá az „Ezüsthíd" Gondozóház és a Hajléktalanok Átmeneti Szállása Házirendjének jóváhagyására
  7.Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
  8.Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
  9.Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítására
  10.Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására
  11.Tájékoztató az őszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekű bejelentésekre tett intézkedésekről, valamint a 2018. évi végre nem hajtott feladatokról
  12.Kérdések-felszólalások, az ülés bezárása


  A videók megtekintéséhesz Windows Media Player ajánlott.
  wmp
  Content of popup