• Videótár
 • Önkormányzati Ülés
 • Képújság
 • Vételi lehetőségek
 • hirTiszaújváros Önkormányzatának testületi ülése 2019.11.28.

  2019.11.28. - Napirendi pontok

  0.Az ülés megnyitása
  1.Tájékoztató a zárt ülésen történtekről, javaslat Tiszaújváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára
  2.Javaslat Tiszaújváros helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálására
  3.Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
  4.Tájékoztató a munkanélküliség és a munkaerő-piac alakulásáról Tiszaújvárosban és térségében
  5.Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
  6.Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására
  7.Javaslat a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásával összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására
  8.Javaslat a beruházási adókedvezménnyel, adóalap mentességgel kapcsolatos határozat határidő módosítására
  9.Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
  10.Javaslat Tiszaújváros 2020. évi rendezvénytervére
  11.Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítő 2019. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére
  12.Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ és a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az „Ezüsthíd Gondozóház és az „Ezüsthíd" Idősek Otthona Házirendjének módosítására
  13.Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására
  14.Javaslat a kirakodó vásár szervezésének pályázati kiírására
  15.Javaslat hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos döntésekre
  16.Beszámoló a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 2017. és 2018. évben végzett tevékenységéről
  17.Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról
  18.Egyebek: kérdések, felszólalások, az ülés bezárása


  A videók megtekintéséhesz Windows Media Player ajánlott.
  wmp
  Content of popup