2007-10-25: Testületi ülés

1. Javaslat a közterületek rendjérõl szóló 31/2004. (X.15.) rendelet módosítására

2. Javaslat lakásépítés és- vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérõl szóló 19/2006 (III.29.) rendelet módosítására alkotott 26/2007. (IX.10.) rendelet hatályon kívül helyezésére

4. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városi Rendelõintézet elmúlt két évben végzett tevékenységérõl

3. Beszámoló az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatáról

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Krónika címû lap megjelentetésére

6. Javaslat a városi informatikai hálózat eszközeinek felújítására és további mûködtetésére

7. Javaslat visszavásárlási joggal kapcsolatos kérelem elbírálására

8. Javaslat a Városi Önkormányzat 2008. évi belsõ ellenõrzési tervének elfogadására

9. Javaslat az Önkormányzat számlavezetésére

10. Javaslat a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjérõl, korszerûsítésérõl szóló pályázat benyújtására

12. Tájékoztató a munkanélküliség és a munkaerõ-piac alakulásáról Tiszaújvárosban

13. Javaslat a közterületi feladatok téli elõkészítésére

13. Javaslat a 2008/2009. évre vonatkozó normatív kedvezmény feletti önkormányzati tankönyvtámogatásra

13. Javaslat a kistérségi mozgókönyvtári feladatok ellátásában való részvételre

11. Javaslat sebességkijelzõ berendezés telepítéséhez pályázat benyújtására

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Az ülés zárásának TV felvétele