2007-11-29: Testületi ülés

1. Javaslat a helyi adórendeletek módosítására

2. Javaslat a települési lakóingatlan fajták átlagértékeirõl a luxusadó megállapításához szóló 18/2006. (III.29.) rendelet módosítására

3. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 12/2006. (II.27.) rendelet módosítására

4. Javaslat a Tiszaújváros Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 16/2003. (VII.01.) rendeletének módosítására

5. Beszámoló a Települési Hulladékgazdákodási Terv felülvizsgálatáról

6. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról, a 2007. évi pénzügyi terv I-III. negyedévi teljesítésérõl

6. Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára

7. Javaslat sebességjelzõ berendezés társfinanszírozásban történõ telepítésére

8. Javaslat Tiszaújváros 2008. évi rendezvénytervére

9. Javaslat tagi kölcsön elengedésére vonatkozó kérelem elbírálására

10. Javaslat a Tiszaújváros jövõjéért Alapítvány támogatására, az együttmûködési megállapodás elfogadására

11. Javaslat intézményi kérelmek elbírálására

12. Javaslat utalvány biztosítására és évzáró munkaértekezletre

13. Javaslat önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások bérbeadására

14. Tájékoztató Tiszaújváros lakosságának egészségi állapotáról és az azt befolyásoló tényezõkrõl

15. Tájékoztató a Tiszapart, valamint Tiszeszederkény városrészben megtartott közmeghallgatásokon elhangzott közérdekû bejelentésekre tett intézkedésekrõl

16. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról, határozatok deregulációjáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

17. Tájékoztató az önkormányzati intézmények tûzvédelmi helyzetérõl

17. Javaslat az alapfokú oktatási intézmények helyi tanterv módosításának jóváhagyására

17. Javaslat az északi lakóövezet közbeszerzési kiírásának határidõ módosítására

17. Javaslat a 14113-4/2007. 166/Ökt. határozat 4. pontjának (Városi Rendelõintézet ultrahang készülék beszerzése) határidõ módosítására

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Kérdések, felszólalások és az ülés bezárásának TV felvétele