2008-02-28: Testületi ülés

1. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetérõl

1. Javaslat a Tiszaújváros Önkormányzata által mûködtetett éjszakai járõrszolgálat további ellátására

1. Tájékoztató a kamerás térfelügyeleti rendszer mûködésének tapasztalatairól

2. Javaslat az önkormányzat 2007. évi pénzügyi tervérõl szóló 11/2007. (II.23.) rendelet módosítására

3. Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetésére

4. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (IV.14.) helyi rendelet módosítására

6. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásának szabályairól szóló 12/2000. (IV.14.) rendelet módosítására

7. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 29/2003. (XII.11.) helyi rendelet módosítására

8. Beszámoló az Épület-fenntartási Alap elmúlt idõszaki felhasználásáról

9. Javaslat a 2008. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervre

10. Javaslat a helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatása pályázati eljárásban való részvételre

11. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Kérdések, felszólalások és az ülés bezárásának Tv felvétele