2008-03-27: Testületi ülés

1. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (Tiszaújvárosi Városgazda Kht.) 2008. évi üzleti terveire, a dolgozók bérfejlesztésére, valamint az ügyvezetõ igazgatók 2008. évi prémium mértékének és prémium feladatainak a meghatározására

2. Javaslat egyesületek, civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására

3. Javaslat az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elõsegítésérõl szóló 9/1999. (IV.09.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat az önkormányzat 2007. évi pénzügyi tervérõl szóló 11/2007. (II.23.) rendelet módosítására

4. Javaslat könyvvizsgálói megbízásra

5. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 12/2006. (II.27.) rendelet módosítására

6. Javaslat a tiszaújvárosi önkormányzati intézményhálózatot érintõ szervezeti változásokkal összefüggõ feladatok ütemezésére

6. Javaslat a Vásárhelyi Pál Általános Mûvelõdési Központ további mûködtetésével kapcsolatos döntésekre

6. Javalat a Városi Intézményellátó Szervezet vezetõi álláspályázatának kiírására

7. Javaslat az intézményi épületek felújítására

8. Javaslat a Derkovits Gyula Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtár kistérségi mozgókönyvtári szolgáltató központként történõ mûködtetésére, alapító okiratának módosítására

9. Javaslat az önkormányzat 2008. évi éves összesített közbeszerzési tervének elfogadására

10. Javaslat a TVK területére kiterjedõ településrendezési terv elõkészítésére vonatkozó elõterjesztés elkészítési határidejének módosítására

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Kérdések, interpellációk és az ülés bezárásának Tv felvétele