2008-05-29: Testületi ülés

1. Javaslat a Vásárhelyi Pál Általános Mûvelõdési Központ megszüntetésével, az intézményegységek integrálásával, valamint az intézmények gazdasági átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

1. Javaslat a Városi Intézményellátó Szervezet Szervezeti és Mûködési Szabályzatára

1. Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására

2. Javaslat elõirányzat biztosítására

3. Javaslat Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

4. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Foglalkoztatási Kht. tevékenységérõl, a 2007. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása, a kitûzött vezetõi prémiumfeladat értékelése és a vezetõi bér meghatározása

4. Javaslat a Városgazda Kht. ügyvezetõ igazgatója kérelmének elbírálására

5. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2007. évi tevékenységérõl

6. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2007. évben végzett tevékenységérõl

6. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

7. Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben a 2008/2009. tanévben, nevelési évben indítható óvodai csoportok, napközis csoportok, osztályok, kollégiumban szervezhetõ csoportok számának meghatározására, valamint az Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ

8. Javaslat közigazgatási határ módosítására

9. Javaslat közterületek elnevezésére

10. Javaslat a Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Egyesülete által kezelt alapok felhasználásáról szóló megállapodások elfogadására

11. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

12. Javaslat a közérdekû adatok közzétételi kötelezettségének teljesítésérõl szóló szabályzat elfogadására

12. Javaslat "Idõsbarát Önkormányzat" DÍj elnyeréséhez pályázat benyújtására

12. Tájékoztató a Városi Tanuszoda 2005-2007. évi mûködtetésének tapasztalatairól 

12. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. nagyprojektjeinek bemutatására vonatkozó elõterjesztés elkészítési határidejének módosítására

12. Javaslat pályázatok benyújtásával kapcsolatos határozatok módosítására

Az ülés megnyitása

Az ülés bezárása