2008-09-25: Testületi ülés

1. Javaslat energiatakarékossági pályázatokkal kapcsolatos határozatok módosítására

3. Javaslat a távhõszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 24/1992. (XII.23.) rendelet módosítására

4. Javaslat az önkormányzati fenntartású tiszaújvárosi nevelési-oktatási intézményekben fizetendõ térítési díjak, tandíjak mértékérõl szólló 23/2005. (X.01.) rendelet módosítására

5. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat maximális osztálylétszám túllépésének engedélyeztetésére

6. Javaslat a Rivalda Kulturális Közhasznú Egyesület kérelmének támogatására

9. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Irodájának munkájáról

7. Javaslat a Király közben lévõ építési telkek értékesítésére vonatkozó kérelmek elbírálására

10. Tájékoztató a TiszaSzolg 2004 Kft. kiemelt beruházásairól

11. Tájékoztató Tiszaújváros Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi Állami Számvevõszék által végzett ellenõrzésérõl

12. Tájékoztató a DIGI Kft. tiszaújvárosi hálózatfejlesztéssel kapcsolatos terveirõl

2. Javaslat az önkormányzat 2008. évi pénzügyi tervérõl szóló 9/2008. (II.29.) rendelet módosítására

8. Javaslat az intézményi fûtésrendszerek hõmegtakarítási lehetõségeinek kialakítására

Az ülés megnyitása

Kérdések, felszólalások, az ülés bezárása