2008-10-30: Testületi ülés

1. Javaslat a lakásépítés- és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérõl szóló 19/2006. (III.29.) rendelet módosítására

2. Beszámoló a Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság elmúlt idõszakban végzett tevékenységérõl

3. Javaslat a Városi Intézményellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítására

4. Javaslat a Városi Rendelõintézet térítési díj szabályzatának módosítására

5. Javaslat a Városi Rendelõintézet által mûködtetett otthoni szakápolás és otthoni hospice gondozás tevékenységének OEP finanszírozási pályázatára

6. Javaslat a Városi Önkormányzat 2009. évi belsõ ellenõrzési tervének elfogadására

7. Tájékoztató a munkanélküliség és a munkaerõpiac alakulásáról Tiszaújvárosban

8. Javaslat a 2009/2010. oktatási évre vonatkozó normatív kedezmény feletti önkormányzati tankönyvtámogatásra

8. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat magyar-angol két tanítási nyelvû tagozat mûködésével kapcsolatos többletigényének engedélyezésére

8. Javaslat új sportkoncepció kidolgozásának határidõ módosítására

8. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda 2006-2008. években végzett tevékenységérõl szóló beszámoló határidõ módosítására

Bevezetõ TV felvétele

Kérdések, interpellációk, az ülés bezárás TV felvétele