2008-11-27: Testületi ülés

1. Javaslat a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 13/1992. (VI.01.) rendelet módosítására

2. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról, a 2008. évi pénzügyi terv I-III. negyedévi teljesítésérõl

2. Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára

3. Javaslat Tiszaújváros 2009. évi rendezvénytervére

4. Javaslat Tisza Média Kft. tagi kölcsönének visszafizetésére

5. Javaslat a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás feladatainak ellátása érdekében hozott döntések felülvizsgálatára

6. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Foglalkoztatási Kht. alapító okiratának módosítására

7. Javaslat a Tiszaparti Regionális szennyvízelvezetõ társulásból történõ kiválásra

8. Javaslat az önkormányzat új közoktatási minõségirányítási programjának elfogadására

9. Javaslat Városi Intézményellátó Szervezet létszámcsökkentésére

10. Javaslat a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 2009. évi kiemelt céljainak meghatározására

11. Javaslat utalvány biztosítására és évzáró munkaértekezlet megrendezésére

12. Tájékoztató közigazgatási határ módosításával kapcsolatban lefolytatott tárgyalások eredményeirõl

13. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

14. Javaslat tanulmányi ösztöndíj alapítására hozott döntés módosítására

14. Javaslat helyi adórendeletek módosításának határidõ módosítására

14. Javaslat az õszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekû bejelentésekre tett intézkedésekrõl szóló tájékozgató határidõ módosítására

14. Javaslat az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások kintlévõségeinek rendezése tárgyában hozott 3477/2007. 85/Ökt. határozat 3./ pontját módosító 55079/2007. 216/Ökt. határozat 6./ pontjának határidõ módosítására

Bevezetõ TV felvétele

Kérdések, felszólalások, az ülés bezárása TV felvétele