2008-12-18: Testületi ülés

1. Javaslat a menetrend  szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb hatósági ármegállapításáról szóló 4/1997. (III.01.) rendelet módosítására, valamint a menetrend szerinti temetõi-, bevásárlói- és az intézmények által igényelt helyi autóbusz

2. Javaslat a kötelezõen igénybe veendõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2000. (XI.10.) rendelet módosítására

3. Javaslat a helyi iparûzési adóról szóló 30/1995. (XII.19.) rendelet módosítására

4. Javaslat az önkormányzat 2008. évi pénzügyi tervérõl szóló 9/2008. (II.29.) rendelet módosítására

5. Javaslat a szakrendelések ideiglenes mûködtetésére és elhelyezésére

6. Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a Városi Rendelõintézet között létrejövõ együttmûködési megállapodás jóváhagyására

7. Javaslat a város 40-64 év közötti korosztályának egészségmegõrzése érdekében prevenciós szûrõvizsgálatok elvégzésére

8. Javaslat a TÁMOP 3.2.4/08/01 kódszámú, "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erõsítése az élethosszig tartó tanulás érdekében címû pályázat benyújtására

9. Javaslat a közoktatási intézmények felvételi körzethatárainak módosítására

10. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata 2009. évi munkatervére

11. Javaslat a VENTICELLO Kft. "Mediterrán" Társasház elõtti közút építésére vonatkozó ajánlatának elbírálására

12. Tájékoztató Tiszaújváros új településfejlesztési koncepciójának elõkészítésérõl

13. Javaslat önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérleti szerzõdésének meghosszabbítására

13. Javaslat az új sportkoncepció határidõ módosítására

Bevezetés TV felvétele

Kérdések, interpellációk, az ülés bezárása TV felvétele