2010-04-29: Testületi ülés

1. Beszámoló az önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2. Javaslat a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyására

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására

3. Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Tiszaújváros helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2009. évi közszolgálatási feladatainak ellátásáról

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Szakmai Programjainak módosítására

5. Összefoglaló ellenõrzési jelentés a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat költségvetési szerveinél 2009. évben lefolytatott pénzügyi belsõ ellenõrzések tapasztalatairól

6. Javaslat az intézményi épületek felújítására

7. Javaslat Tiszaújváros Hajdú téri parkolók közcélú térvilágítási hálózatának ELMÛ-ÉMÁSZ részére történõ térítésmentes átadására

8. Javaslat a Tiszaújváros Városi Önkormányzat jegyzõi feladatainak megbízással történõ ellátására

9. Javaslat Vámosgyörk községnek a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történõ csatlakozásának támogatására

9. Javaslat az út-járda kapcsolatok kiépítésére

9. Javaslat a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú 'A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" címû pályázat benyújtásához szükséges fenntartói döntések meghozatalára

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Kérdések, interpellációk, az ülés bezárásának TV felvétele