2010-05-27: Testületi ülés

14. Javaslat új posta építésével kapcsolatos határozat határidõ módosítására

13. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

14. Javaslat Perényi P. úti telekhatár-rendezésre vonatkozó kérelem elbírálására

12. Javaslat az Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium módosított kollégiumi pedagógiai programjának jóváhagyására

10. Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben a 2010/2011. tanévben, nevelési évben indítható óvodai csoportok, napközis csoportok, osztályok, kollégiumban szervezhetõ csoportok számának meghatározására, valamint az Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ

11. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetõi létszámának módosítására

1. Javaslat az iparosított és hagyományos technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának, korszerûsítésének támogatásáról szóló 22/2008. (V.15.) rendelet módosítására

2. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Foglalkoztatási Nonprofit Kft. tevékenységérõl, a 2009. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása, a kitûzött vezetõi jutalomfeladat értékelése és a vezetõi bér meghatározása

3. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tevékenységérõl, a 2009. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása, a kitûzött vezetõi jutalomfeladat értékelése és a vezetõi bér meghatározása

4. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2009. évben végzett tevékenységérõl

4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

5. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ 2008-2009. évi tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadására

6. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2009. évi munkájáról

7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Irodájának munkájáról

8. Javaslat az éjszakai járõrszolgálat, valamint a kamerás térfelügyeleti rendszer mûködtetésével összefüggõ maradvány felhasználására

9. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet 2010. évi teljesítménytervére

Az ülés megnyitása TV felvétele

Kérdések, interpelllációk, az ülés bezárása