2010-06-24: Testületi ülés

1. Javaslat a IV. számú felnõtt fogorvosi praxis mûködtetési jogának átadására, és fogorvosi megbízási szerzõdés megkötésének jóváhagyására

2. Javaslat az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervérõl szóló 4/2010. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a vásárok és piacok rendjérõl szóló 22/1995. (IX.12.) rendelet módosítására

4. Javaslat a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2004. (XII.23.) rendelet módosítására, valamint a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló közbe

5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi formáiról szóló 11/2008. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosítására

6. Javaslat a kiemelt sportágak 2009. évi támogatásának felhasználásáról készült beszámoló elfogadására

7. Beszámoló az önkormányzat nem többségi tulajdonában lévõ gazdasági társaságok 2009. évi mûködésérõl

8. Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetõ igazgatói munkaszerzõdéseinek, valamint a javadalmazási szabályozatoknak a módosítására

9. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ és a Városi Intézményellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítására

10. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010./2011. tanévre vonatkozó többletóra igényének engedélyezésére

11. Javaslat közterület elnevezésére

12. Javaslat Tiszaújváros és térsége középtávú fejlesztési stratégiájának elkészítésére vonatkozó pályázati kiírásra

13. Javaslat a Tiszaújváros Városi Önkormányzat aljegyzõi álláspályázatának kiírására

14. Tájékoztató a tavaszi közmeghallgatáson elhangzott közérdekû bejelentéskre tett intézkedésekrõl

15. Javaslat a közterületek rendjérõl szóló 31/2004. (X.15.) rendelet módosításának határidõ módosítására

15. Javaslat a DIGI Kft. tiszaújvárosi hálózatfejlesztésének határidõ módosítására

15. Javaslat a mezei õrszolgálat megalakításának határidõ módosítására

15. Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadására vonatkozó határidõ módosítására

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Kérdések, felszólalások, az ülés bezárásának TV felvétele