2010-12-22: Testületi ülés

1. Javaslat a vízirendészeti feladatok ellátásának támogatására, valamint az éjszakai járõrszolgálat támogatásáról szóló megállapodás módosítására

2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-nél a további fejlesztések forrásainak biztosítására

2. Javaslat az önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervérõl szóló 4/2010. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat egyes helyi adórendeletek módosítására

4. Javaslat a Tiszaújváros Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekrõl szóló 3/2003. (I.31.) rendelet módosítására

5. Javaslat a kötelezõen igénybe veendõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2000. (XI.10.) rendelet módosítására

6. Beszámoló a Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság elmúlt két éves tevékenységérõl

7. Javaslat a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 2011. évi kiemelt céljainak meghatározására

8. Javaslat a menetrend szerinti temetõi-, bevásárlói- és az intézmények által igényelt helyi autóbusz különjáratok 2011. évi mûködtetésére

9. Javaslat Tiszaújváros Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadására

10. Javaslat szolgáltatási szerzõdésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

11. Javaslat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány személyi kérdéseire és Alapító Okiratának módosítására

12. Javaslat a Tisza Média Kft. Felügyelõ Bizottsága ügyrendjének jóváhagyására

13. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet Térítési díj szabályzatának módosítására

14. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Program-módosításának jóváhagyására

15. Javaslat Tiszaújváros 2011. évi rendezvénytervére

16. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata 2011. évi munkatervére

17. Tájékoztató az õszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekû bejelentésekre tett intézkedésekrõl, valamint a 2010. évi végre nem hajtott feladatokról

18. Javaslat Tiszaújváros lakosságának egészségügyi állapotáról és az azt befolyásoló tényezõkrõl szóló beszámoló határidõ módosítására

Az ülés megnyitásának Tv felvétele

Karácsonyi köszöntõ, kérdések, interpellációk