2011-03-31: Testületi ülés

1. Javaslat az Országos Mentõszolgálat Észak-magyarországi Regionális Mentõszervezet kérelmének támogatására és a Biztonság Napja program idõpontjának módosítására

2. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

3. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védõnõi körzetekrõl szóló 20/2002. (IX.06.) rendeletének módosítására

4. Beszámoló a Borsod Volán Személyszállítási Zrt. Tiszaújváros helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2010. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról

5. Javaslat "Tiszaújváros települési szilárd hulladékának összegyûjtése és ártalmatlanításra történõ elszállítása" elnevezésû közbeszerzési eljárást lezáró döntésének meghozatalára

6. Javaslat egyesületek, civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására

7. Javaslat Tiszaújváros és térsége középtávú fejlesztési stratégiája elkészítésének tárgyában kötött vállalkozási szerzõdés felmondására  

9. Javaslat javadalmazási szabályzatok módosítására

10. Javaslat a közoktatási és kulturális intézmények mûködtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

11. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata tulajdonában lévõ ingatlanra érkezett vételi ajánlat elbírálására

12. Javaslat szolgálati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására

13. Javaslat Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

14. Javaslat az önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

15. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésnek végrehajtása érdekében hozott XI/173/2011. 31/Ökt. határozat 76./ és 77./ pontja végrehajtási határidejének módosítására

8. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi üzleti terveire és az ügyvezetõk prémiumaira

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Kérdések, interpellációk, az ülés zárásának TV felvétele