2011-04-28: Testületi ülés

1. Javaslat a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2004. (XII.23.) rendelet módosítására

2. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

3. Javaslat a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyására

4. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységérõl, a 2010. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása, a kitûzött vezetõi jutalomfeladat értékelése

5. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevékenységérõl, a 2010. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása, a kitûzött vezetõi jutalomfeladat értékelése

6. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységérõl, a 2010. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása, a kitûzött vezetõi jutalomfeladat értékelése

7. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tevékenységérõl, a 2010. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása, a kitûzött vezetõi jutalomfeladat értékelése

8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Jogi Irodájának munkájáról

9. Javaslat Tiszaújváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

10. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezésére

11. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója magasabb vezetõi megbízásának visszavonására és közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére

12. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

13. Javaslat könyvvizsgálói megbízásra

14. Összefoglaló ellenõrzési jelentés a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat költségvetési szerveinél 2010. évben lefolytatott pénzügyi belsõ ellenõrzések tapasztalatairól

15. Javaslat az új településrendezési terv második ütemének elkészítésére, valamint az egységes Településrendezési terv, Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat digitalizálására

16. Javaslat a "Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése" ÉMOP-4.1.2/A-11 pályázat benyújtására

17. Javaslat a Magyarországi Fürdõvárosok Szövetségébe új küldött delegálására

17. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ mûködésével kapcsolatos döntések határidõ módosítására

Az ülés megnyitásának TV felvétele