2011-05-26: Testületi ülés

1. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Javaslat Beregszász megyei jogú város Közkönyvtárának támogatására

3. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2010. évben végzett tevékenységérõl

3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

4. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2010. évi munkájáról

5. Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál bérfejlesztés megvalósítására

6. Javaslat közfoglalkoztatási pályázat benyújtására

7. Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben a 2011/2012. tanévben, nevelési évben indítható óvodai csoportok, napközis csoportok, osztályok, kollégiumban szervezhetõ csoportok számának meghatározására, valamint az Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ

8. Javaslat a sajóörösi lakóhellyel rendelkezõ tanköteles korú gyermekek általános iskolai ellátásával kapcsolatos Közoktatási Megállapodás módosítására  

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ szakmai programjaira

10. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítására

11. Javaslat energiatakarékossági pályázat kiírására, a pályázat feltételeinek és a támogatási szerzõdés tervezetének elfogadására

12. Javaslat új köztéri óra helyének meghatározására

13. Javaslat a Fenntartható Energiájú Önkormányzatok és a Polgármesterek Szövetségéhez történõ csatlakozásra

14. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

15. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó határidõ módosítására

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Kérdések, interpellációk és az ülés zárásának TV felvétele