2011-08-25: Testületi ülés

3. Javaslat a Városi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 22/2002.        (XI.04.) önkormányzati rendelet módosítására

1. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet fõigazgató fõorvosa magasabb vezetõi megbízásának visszavonására és közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére

2. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói pályázatának elbírálására

4. Beszámoló az önkormányzat gazdálkodási helyzetérõl, a pénzügyi terv 2011. I. féléves végrehajtásáról

5. Beszámoló Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsában végzett tevékenységrõl

6. Beszámoló az Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium 2009/2010. és 2010/2011 tanévben végzett tevékenységérõl

7. Javaslat a kiemelt sportágak 2010. évi támogatásának felhasználásáról készült beszámoló elfogadására

8. Javaslat folyószámla-hitelkeret megnyitására

9. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda, valamint az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat maximális csoport-, illetve osztálylétszám túllépésének engedélyezésére

10. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyására

11. Javaslat az Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyására

12. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ mûködtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

13. Javaslat kirakodó vásár szervezésére benyújtott pályázat elbírálására

14. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Kérdések, interpellációk, az ülés zárásának TV felvétele