2011-09-29: Testületi ülés

1. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervérõl szóló 10/2011. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet fõigazgatói feladatainak megbízással történõ ellátására

2. Javaslat az önkormányzati fenntartású tiszaújvárosi nevelési-oktatási intézményekben fizetendõ térítési díjak, tandíjak mértékérõl szóló 23/2005. (X.01.) rendelet módosítására

3. Javaslat a "Folyószámla-hitelkeret szerzõdés megkötése II." elnevezésû közbeszerzés eljárást lezáró döntésének meghozatalára

6. Javaslat a Tisza Média Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

7. Javaslat Tiszaújvárosi Képviselõ-testületének a lakásépítés és-vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérõl szóló 19/2006. (III.29.) rendelete alapján nyújtott támogatások vizsgálatára és a szükséges intézkedésekre

8. Javaslat a gyermekétkeztetési térítési díj kintlévõségeinek csökkentésére

9. Javaslat a Kazinczy út 3. szám alatti épület további hasznosítására

10. Javaslat a Tiszapart városrészben élõk autóbusz-közlekedési problémájának megoldására

11. Javaslat Dexing partnerváros meghívásával kapcsolatos döntés meghozatalára

11. Javaslat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történõ csatlakozás határidõ módosítására

5. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet Alapító Okiratának módosítására

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Kérdések, felszólalások, az ülés zárásának TV felvétele