2011-12-22: Testületi ülés

2. Javaslat a kötelezõen igénybe veendõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2000. (XI.10.) rendelet módosítására, valamint beszámoló a közszolgáltatási feladatok ellátásáról

1. Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb hatósági ármegállapításáról szóló 4/1997. (III.01.) rendelet módosítására, valamint a menetrend szerinti temetõi-, bevásárlói- és az intézmények által igényelt helyi autóbusz járatok d

3. Javaslat az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 26/1993.       (XII.23.) rendelet módosítására

4. Javaslat egyes díjak megállapításával összefüggõ rendeletek módosítására

5. Javaslat egyes helyi adórendeletek módosítására

6. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervérõl szóló 10/2011. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

8. Beszámoló a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátásáról

9. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2011. évi üzleti tervének módosítására

10. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szervezeti és mûködési szabályzatainak módosítására

11. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre

12. Javaslat a Római Katolikus Templom telekhatárának módosítására

13. Javaslat a közoktatási intézmények mûködésére vonatkozó Önkormányzati Minõségirányítási Program felülvizsgálatára

14. Javaslat a közoktatási, feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és -fejlesztési terv végrehajtásának értékelésével, felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatalára

15. Javaslat a Tisza Média Kft. Alapító Okiratának módosítására

16. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására

17. Javaslat a Városi Intézményellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítására

18. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata 2012. évi munkatervére

19. Tájékoztató az õszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekû bejelentésekre tett intézkedésekrõl, valamint a 2011. évi végre nem hajtott feladatokról

Ülés megnyitásának TV felvétele