2012-10-25: Testületi ülés

1. Javaslat a Városi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 22/2002. (XI.04.) rendelet módosítására

2. Javaslat a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló 33/2000. (X.13.) rendelet módosítására

3. Javaslat az egyes önkormányzati jelképekrõl és azok használatáról szóló 32/2000. (X.13.) rendelet módosítására

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

5. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre

6. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

7. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatának, valamint a központi irányításnak a Kazinczy Közösségi Házba történõ átköltözésével kapcsolatos döntések meghozatalára

8. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására

9. Javaslat alkotmányjogi panasz indítvány, illetve az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatalához történõ beadvány benyújtásának elfogadására

10. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tantárgyfelosztás módosításának jóváhagyására

11. Javaslat a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola épületének homlokzatán történõ emléktábla elhelyezésére

12. Javaslat a 2013/2014. oktatási évre vonatkozó normatív kedvezmény feletti önkormányzati tankönyvtámogatásra

13. Javaslat Polgár Város Önkormányzata kérelmének támogatására

14. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata 2013. évi belsõ ellenõrzési tervének elfogadására

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Kérdések, felszólalások, az ülés zárásának TV felvétele