2012-11-29: Testületi ülés

1. Beszámoló Tiszaújváros tûzvédelmi helyzetérõl, a tûzvédelem érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos feladatokról

2. Javaslat a Városi Foglalkoztatási Tanács megalakításával kapcsolatos döntések meghozatalára

3. Javaslat helyi iparûzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4. Javaslat a sportról szóló 17/2003. (VII.01.) rendelet módosítására

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására, valamint a vásárok és piacok rendjérõl szóló 22/1995. (IX.12.) rendelet hatályon kívül helyezésére

6. Beszámoló a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet 2009-2011. évben végzett tevékenységérõl

7. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítõ tiszaújvárosi sportegyesületekben sportolók 2012. évi sportteljesítményének elismerésére

8. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyására

10. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programjának módosításához szükséges fenntartói döntés meghozatalára

11. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ 2013. évi szakmai munkatervének jóváhagyására

12. Javaslat Tiszaújváros 2013. évi rendezvénytervére

13. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítására

14. Tájékoztató a munkanélküliség és a munkaerõ-piac alakulásáról

15. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról, a 2012. évi pénzügyi terv háromnegyedévi teljesítésérõl

16. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Kérdések, interpellációk, az ülés zárásának TV felvétele