2012-12-13: Testületi ülés

1. Javaslat a város közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatairól és ellátásának feltételeirõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Javaslat a területi ellátási kötelezettségû háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálat feladatellátási szerzõdésének módosítására

3. Javaslat a IV. számú felnõtt háziorvosi körzet megbízási szerzõdésének megszüntetésére, valamint a körzet feladatellátásának megoldására

4. Javaslat az Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium, az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módos

5. Javaslat a Városi Intézményellátó Szervezet Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására

6. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. végleges elhelyezéséhez szükséges telephely tulajdonjog rendezésére és a szálloda építését szolgáló ingatlan értékesítésének határidõ módosítására

7. Javaslat a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás vagyonfelosztásával kapcsolatos döntések meghozatalára

8. Javaslat a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggõ átadás-átvételi megállapodás jóváhagyására

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Kérdések, interpellációk, az ülés zárásának TV felvétele