2014-05-29: Testületi ülés

1. Javaslat a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elm

2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.05.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására

4. Javaslat a Borsod Volán Személyszállító Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerzõdés módosítására

5. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatási kérelmének benyújtásához szükséges döntés meghozatalára

6. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

7. Javaslat a Napközi Otthonos Óvodában indítható óvodai csoportok számának meghatározására

8. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda módosított Továbbképzési Programjának jóváhagyására

9. Javaslat a nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatására

10. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tevékenységérõl, a 2013. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása, a kitûzött vezetõi jutalomfeladat értékelése

11. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda  Nonprofit Kft. tevékenységérõl, a 2013. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása, a kitûzött vezetõi jutalomfeladat értékelése

12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2013. évben végzett tevékenységérõl

13. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

14. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2013. évi munkájáról

15. Beszámoló a Derkovits Kulturális Központ 2012-2013. évi tevékenységérõl

16. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évben végzett munkájáról

17.

Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

18. Javaslat energiatakarékossági pályázat elbírálására

18. Javaslat garázstelek tulajdonjog rendezésére

18. Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. energetikai pályázatának határidõ módosítására

Az ülés megnyitásának TV felvétele