2014-06-26: Testületi ülés

1. Javaslat az önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervérõl szóló 3/3014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat az anyakönyvvezetõ közremûködését igénylõ rendezvények hivatali munkaidõn kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezésérõl és a fizetendõ díj mértékérõl szóló 11/2014. (III.01.) rendelet módosítására

4. Javaslat az egyházi fenntartású köznevelési intézmények fenntartói és Tiszaújváros Város Önkormányzata között megkötött támogatási megállapodások módosítására

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselõi Etikai Kódexének elfogadására

6. Javaslat halgazdálkodási vízterületként történõ nyilvántartásba vétel kezdeményezésére

7. Javaslat a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4. 10.0/F jelû önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban címû pályázat benyújtására

8. Beszámoló a kiemelt sportágak, sportegyesületek 2013. évi támogatásának felhasználásáról

9. Tájékoztató a tavaszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekû bejelentésekre tett intézkedésekrõl

10. Tájékoztató a "Nyári diákmunka elõsegítése 2014." programról

11. Javaslat Tiszaújváros helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatának ellátására vonatkozó pályázati kiírás elfogadásának határidõ módosítására

3. Javaslat az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítására

Az ülés megnyitása