2014-08-28: Testületi ülés

3. Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

2. Javaslat a távhõszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

1. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervérõl szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

5. Javaslat a 15 éves gördülõ fejlesztési terv elfogadására

6. Javaslat Tiszaújváros Drogellenes Stratégiájának elfogadására

7. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

8. Javaslat köztéri szobor állításával kapcsolatos döntés meghozatalára

9. Javaslat települési értéktár létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára

10. Javaslat Tiszaújváros helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírás elfogadására

11. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásáról, a 2014. évi pénzügyi terv I.félévi teljesítésérõl

12. Tájékoztató Tiszaújváros Város Önkormányzata belsõ kontrollrendszer kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belsõ ellenõrzés mûködésének Állami Számvevõszék által végzett ellenõrzésérõl

13. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

14. Javaslat a "Tiszaújváros jövõjéért" Alapítvánnyal kapcsolatos döntésre

14. Javaslat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány személyi kérdésére és az Alapító Okirat módosítására vonatkozó határidõ módosításra

14. Javaslat energiatakarékossági pályázatok elbírálására

14. Javaslat a Tiszaújvárosi Eötvös Diáksport Egyesülettel kapcsolatos döntésre 

Az ülés megnyitása