2014-11-27: Testületi ülés

1. Javaslat az önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok 2014. évi üzleti terveinek, valamint szervezeti és mûködési szabályzatainak módosítására

2. Javaslat az egyházi fenntartók számára köznevelési feladatok ellátásához használatra átadott ingatlanban végzett tevékenységrõl szóló beszámolók elfogadására

4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

5. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítõ tiszaújvárosi sportegyesületekben sportolók 2014. évi sportteljesítményének elismerésére

6. Javaslat Tiszaújváros 2015. évi rendezvénytervére

7. Javaslat a polgármester javadalmazásának megállapítására

8. Javaslat az alpolgármester javadalmazásának megállapítására

9. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet járóbeteg szakellátás lefedetlen óraszámainak szüneteltetésére, valamint az ortopédiai és reumatológiai szakrendelés kapacitásának átcsoportosítására

10. Beszámoló Tiszaújváros tûzvédelmi helyzetérõl, a tûzvédelem érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos feladatokról

11. Beszámoló a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet 2012-2013. évben végzett tevékenységérõl

12. Tájékoztató a munkanélküliség és a munkaerõ-piac alakulásáról Tiszaújvárosban és térségében

13. Tájékoztató az iskolák állami fenntartásba vételekor kötött megállapodások módosításáról, és az állami fenntartású iskolák dolgozói részére megítélt félhavi jutalmak helyzetérõl

14. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

3. Javaslat Tiszaújváros helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálására

Az ülés megnyitás megnyitása

Kérdések, felszólalások, az ülés bezárása