2014-12-18: Testületi ülés

1. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervérõl szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

3. Javaslat a közterületi térfigyelõ rendszerrõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

5. Javaslat a közterületek használatának rendjérõl szóló 17/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 36/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 39/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntésekre

9. Javaslat Tiszaújváros helyi autóbusz-közlekedésének járatbõvítésére

10. Javaslat az önkormányzati fenntartású intézmények szervezeti és mûködési szabályzatainak módosítására

11. Javaslat a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására

12. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2015. évi munkatervére

13. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ 2015. évi szakmai munkatervének jóváhagyására

14. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2015. évi belsõ ellenõrzési tervének jóváhagyására

15. Javaslat közterületnév táblák cseréjére, egységesítésére

16. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására

17. Javaslat a Fenntartható Fejlõdés Helyi Programjának, Tiszaújváros Települési Környezetvédelmi Programjának és a Környezetközpontú Irányítási Rendszer bevezetésének elfogadására

18. Beszálmoló a 2014. évi hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátásáról

Az ülés megnyitása

Kérdések, felszólalások, az ülés bezárása