2016-06-30: Testületi ülés

1. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymûködtetõ Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására

2. Javaslat az idõsek otthonának létrehozásával, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatás elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

3. Javaslat a sportorvosi tevékenység bõvítésére

4. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység mûködtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

5. Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat a közterületek használatának rendjérõl szóló 17/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

8. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására és a Hajléktalanok Nappali Melegedõje Szakmai Programjának jóváhagyására

10. Javaslat a Tisza Média Kft. Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására

11. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására, valamint az energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázati kiírás módosítására

12. Beszámoló a Derkovits Kulturális Központ Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos 2016. I. féléves tevékenységérõl

13. Tájékoztató a tavaszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekû bejelentésekre tett intézkedésekrõl 

14. Javaslat építésügyi tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatos döntésre

14. Javaslat határidõ módosításokra

Az ülés megnyitása