2016-12-22: Testületi ülés

2. Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4. Javaslat a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 18/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról szóló 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2017. évi munkatervére

7. Javaslat az önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terveinek módosítására

8. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet Szervezeti és Mûködési Szabályzatának és házirendjeinek jóváhagyására

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, szakmai programjainak és az "Ezüsthíd" Gondozóház Házirendjének jóváhagyására

10. Javaslat a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás mûködtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

11. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymûködtetõ Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására

13. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata és Neuhofen an der Krems Város Önkormányzata közötti partnervárosi együttmûködés jóváhagyására

14. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata stratégiai ellenõrzési tervének és 2017. évi belsõ ellenõrzési tervének jóváhagyására

15. Javaslat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására

16. Javaslat határidõ módosításra

17. Tájékoztató az õszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekû bejelentésekre tett intézkedésekrõl, valamint a 2016. évi végre nem hajtott feladatokról

12. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ 2017. évi szakmai munkatervének jóváhagyására

Az ülés megnyitása

Kérdések, az ülés bezárása