2017-05-25: Testületi ülés

1. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2016. évi munkájáról

2. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységérõl, valamint javaslat a 2016. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a kitûzött vezetõi jutalomfeladat értékelésére és a vezetõi bér meghatározására

3. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról

4. Javaslat az önkormányzat 2016. évi maradványának jóváhagyására

5. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

6. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában indítható óvodai csoportok számának meghatározására

7. Javaslat Tiszaújváros Helyi Esélyegyenlõségi Programjának elfogadására

8. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechnikai Tervének elfogadására

9. Javaslat a Szerencsi Szakképzési Centrum átszervezésének véleményezésére

10. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására

11. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatási kérelmének benyújtásához szükséges döntés meghozatalára

12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2016. évben végzett tevékenységérõl

12. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységérõl

14. Összefoglaló éves ellenõrzési jelentés Tiszaújváros Város Önkormányzatánál 2016. évben végzett belsõ ellenõrzések tapasztalatairól

15. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Az ülés megnyitása

Kérdések, felszólalások,az ülés bezárása.