2017-06-29: Testületi ülés

1. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról szóló 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat Tiszaújváros Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a településrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

4. Javaslat a közterületek használatának rendjérõl és a településtisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadására

6. Javaslat az önkormányzat számlavezetésére

7. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására

8. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet fõigazgatói pályázatának kiírására

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programjának módosításához szükséges fenntartói döntés meghozatalára

10. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására

11. Beszámoló a Derkovits Kulturális Központ Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos 2017. I. féléves tevékenységérõl

12. Beszámoló a diáksport 2016. évi támogatásának felhasználásáról

Az ülés megnyitása