2017-08-31: Testületi ülés

1. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

2. Javaslat a víziközmûvek 15 éves gördülõ fejlesztési tervének elfogadására

3. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, valamint elidegenítésérõl szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a temetõkrõl és a temetkezésekrõl szóló 38/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

6. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, szakmai programjainak és az "Ezüsthíd" Idõsek Otthona Házirendjének jóváhagyására

7. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására

8. Javaslat a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításának aláírására

9. Beszámoló a kiemelt sportágak, sportegyesületek 2016. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról

10. Beszámoló a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016. és 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységérõl

11. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

12. Tájékoztató a tavaszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekû bejelentésekre tett intézkedésekrõl

13. Tájékoztató a Barcsay tér rekonstrukciójával kapcsolatban megtett intézkedésekrõl

Az ülés megnyitása