2017-12-21: Testületi ülés

1. Javaslat Tiszaújváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

2. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4. Javaslat a településkép védelmérõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására

5. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

6. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2018. évi munkatervére

7. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymûködtetõ Központ és a Derkovits Kulturális Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására

8. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ 2018. évi szakmai munkatervének jóváhagyására

9. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2018. évi belsõ ellenõrzési tervének jóváhagyására

10. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására

11. Javaslat az "Ezüsthíd" Idõsek Otthonába történõ felvétel szempontrendszerének jóváhagyására

12. Javaslat Tiszaújváros Egészségtervében foglaltak megvalósulásának értékelésére és a 2018-2019. évi cselekvési terv elfogadására

13. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység mûködtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

14. Javaslat az önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok 2017. évi üzleti terveinek módosítására

15. Javaslat a "Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése" pályázaton való részvételre

16. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mûködésével kapcsolatos döntés meghozatalára

17. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport Club 2016. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról

18. Tájékoztató Tiszaújváros lakosságának egészségi állapotáról és az azt befolyásoló tényezõkrõl

19. Tájékoztató a Tiszaújváros Kulturális Stratégiájában foglalt célok 2015-2017. közötti idõszakban történt megvalósításáról

20. Tájékoztató az õszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekû bejelentésekre tett intézkedésekrõl, valamint a 2017. évi végre nem hajtott feladatokról

Az ülés megnyitása