2018-04-26: Testületi ülés

1. Tájékoztató a Vízirendészeti Rendõrõrs Tokaj 2017. évben végzett tevékenységérõl

2. Javaslat a Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskoláját érintõ átszervezés véleményezésére

3. Tájékoztató a Szerencsi Szakképzési Centrummal folyamatban lévõ rendezetlen ügyekrõl

4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

5. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázat benyújtására

6. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet Szakmai Tervének elfogadására

7. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi szakmai munkatervének elfogadására

8. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetõi pályázatának kiírására

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymûködtetõ Központ igazgatói pályázatának kiírására

10. Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására

11. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tevékenységérõl, valamint javaslat a 2017. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a kitûzött vezetõi jutalomfeladat értékelésére

Az ülés megnyitása

1. Napirend TV felvétele

2. Napirend TV felvétele

3. Napirend TV felvétele

4. Napirend TV felvétele

5. Napirend TV felvétele

6. Napirend TV felvétele

7. Napirend TV felvétele

8. Napirend TV felvétele

9. Napirend TV felvétele

10. Napirend TV felvétele

11. Napirend TV felvétele