2018-05-31: Testületi ülés

16. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

1. Javaslat a "Biztonságos Tiszaújvárosért" Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre

2. Javaslat Tiszaújváros Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP) elfogadására

3. Javaslat az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról

5. Javaslat az önkormányzat 2017. évi maradványának jóváhagyására, valamint pénzügyi tárgyú döntésekre

6. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában indítható óvodai csoportok számának meghatározására

7. Javaslat Tiszaújváros mobiltelefonos város applikációjának elkészítésére

8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

9. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti, illetve egyéb beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására

10. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységérõl, valamint javaslat a 2017. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a kitûzött vezetõi jutalomfeladat értékelésére

11. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2017. évben végzett tevékenységérõl

11. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2017. évi munkájáról

13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységérõl

14. Beszámoló a Derkovits Kulturális Központ 2016-2017. évi tevékenységérõl

15. Összefoglaló éves ellenõrzési jelentés Tiszaújváros Város Önkormányzatánál 2017. évben végzett belsõ ellenõrzések tapasztalatairól

Az ülés megnyitása