2020-06-30: Testületi ülés

1. Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról

2. Javaslat az önkormányzat 2019. évi maradványának jóváhagyására

3. Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetésérõl szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

23. Beszámoló a diáksport 2019. évi támogatásának felhasználásáról

22. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos 2020. I. féléves tevékenységérõl

21. Összefoglaló éves ellenõrzési jelentés Tiszaújváros Város Önkormányzatánál 2019. évben végzett belsõ ellenõrzések tapasztalatairól

20. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevékenységérõl, valamint javaslat a 2019. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetõi bér meghatározására

19. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységérõl, valamint javaslat a 2019. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetõi bér meghatározására

18. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tevékenységérõl, valamint javaslat a 2019. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetõi bér meghatározására

17. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2019. évi munkájáról

16. Tájékoztató a kamerás térfelügyeleti rendszer mûködésének tapasztalatairól

16. Tájékoztató az éjszakai járõrszolgálat ellátásáról

16. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetérõl, valamint tájékoztató a Vízirendészeti Rendõrõrs Tokaj 2019. évben végzett tevékenységérõl

15. Beszámoló az Épület-fenntartási Alap elmúlt idõszaki felhasználásáról

14. Beszámoló a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2019. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról

13. Javaslat a „Tiszaújváros babát vár" program folytatásával kapcsolatos döntések meghozatalára

12. Javaslat a Képviselõ-testület 2020. évi munkatervének módosítására

11. Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására, valamint lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylõ gépészeti felújításainak támogatására

10. Javaslat az egyházi fenntartók számára köznevelési feladat ellátásához átadott vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerû használatáról szóló beszámolók elfogadására

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezetõ) megbízására vonatkozó pályázat elbírálására

8. Javaslat könyvvizsgálói megbízásra

7. Javaslat egyesületek, civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására

6. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre

5. Javaslat a város közmûvelõdési feladatairól és ellátásának feltételeirõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Az ülés megnyitása

Kérdések, felszólalások, az ülés bezárása