2021-06-24: Testületi ülés

16. Beszámoló a diáksport 2020. évi támogatásának felhasználásáról

15. Beszámoló a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységérõl

14. Beszámoló a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet 2018-2019. évben végzett tevékenységérõl

13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. és 2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységérõl

12. Javaslat az egyházi fenntartók számára köznevelési feladat ellátásához átadott vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerû használatáról szóló beszámolók elfogadására

11. Javaslat a polgármester 2021. évi szabadságütemezésének jóváhagyására

10. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. 2021. évi üzleti terveire

9. Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására, valamint lakóközösség azonnali beavatkozást igénylõ gépészeti felújításának támogatására

8. Javaslat civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására

7. Javaslat településrendezési döntés meghozatalára és kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra

6. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechnikai Tervének elfogadására

5. Javaslat Tiszaújváros Sportfejlesztési Koncepciója 2021-2030. címû dokumentum elfogadására

4. Javaslat Tiszaújváros Kulturális Stratégiája 2021-2025. címû dokumentum elfogadására

3. Javaslat Tiszaújváros Környezetvédelmi Programjának elfogadására

2. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekrõl szóló 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására

1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésérõl szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Az ülés megnyitása

Kérdések, felszólalások, az ülés bezárása