2021-08-26: Testületi ülés

1. Javaslat a közterületi térfigyelõ rendszerrõl szóló 25/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

3. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakótelkek megvásárlásának, valamint lakóépülettel történõ beépítésének támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4. Javaslat a víziközmûvek 15 éves gördülõ fejlesztési tervének elfogadására

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

6. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Szervezeti és Mûködési Szabályzatainak módosítására

7. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre

8. Javaslat településrendezési döntés meghozatalára

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. és a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerzõdésének módosítására

10. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, házirendjeinek, Térítési díj szabályzatának jóváhagyására, valamint az intézményi idõszakos beszámoló módosított szempontrendszerének elfogadására

11. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására, valamint lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylõ gépészeti felújításának támogatására

12. Beszámoló a kiemelt sportágak, sportegyesületek 2020. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról

13. Beszámoló az állandó bizottságok 2020. évi munkájáról

14. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Az ülés megnyitása

Kérdések, felszólalások, az ülés bezárása