2021-11-25: Testületi ülés

1. Javaslat a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 38/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat az anyakönyvvezetõ közremûködését igénylõ rendezvények hivatali munkaidõn kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezésérõl és a fizetendõ díj mértékérõl szóló 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

5. Javaslat Tiszaújváros 2022. évi rendezvénytervére

6. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítõ 2021. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére

7. Javaslat Tiszaújváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

8. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység mûködtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

9. Javaslat a víziközmûvek 2021-2035. évi gördülõ fejlesztési tervének módosítására

10. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására, valamint lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylõ gépészeti felújításának támogatására

11. Beszámoló a Tiszaújvárosi Intézménymûködtetõ Központ 2019. és 2020. évben végzett tevékenységérõl

12. Beszámoló Tiszaújváros tûzvédelmi helyzetérõl, a tûzvédelem érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos feladatokról

13. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Az ülés megnyitása

Kérdések, felszólalások, az ülés bezárása