2021-12-16: Testületi ülés

1. Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésérõl szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2022. évi munkatervére

3. Javaslat a Tiszaújvárosi Mûvelõdési Központ és Könyvtár módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyására

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2022. évi szakmai munkatervének jóváhagyására

5. Javaslat Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek - kiemelt fejlesztési területté nyilvánított - több részterületére szóló módosítása partnerségi egyeztetésének és környezeti vizsgálata folyamatának  lezárására és további területek kiemelt f

6. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

7. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévõ szociális bérlakásokkal és szolgálati jellegû lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2022. évi belsõ ellenõrzési tervének jóváhagyására

9. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

10. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására

11. Tájékoztató Tiszaújváros lakosságának egészségi állapotáról és az azt befolyásoló tényezõkrõl

Az ülés megnyitása

Kérdések, felszólalások, az ülés bezárása