2022-03-24: Testületi ülés

1. Javaslat az iparosított és hagyományos technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának, korszerûsítésének támogatásáról szóló 22/2008. (V.15.) rendelet, valamint a társasházak energia-megtakarítást ere

2. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjakról szóló 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 18/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

6. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

7. Javaslat  civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására

8. Javaslat a Sportcentrum játékcsarnokának elõterében elhelyezett Dicsõségtábla aktualizálására

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. 2022. évi üzleti terveire

10. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak módosítására

11. Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására

12. Beszámoló az Épület-fenntartási Alap elmúlt idõszaki felhasználásáról

Az ülés megnyitása