2022-05-25: Testületi ülés

1. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. Javaslat az önkormányzat 2021. évi maradványának jóváhagyására és egyéb pénzügyi tárgyú döntésekre

3. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában indítható óvodai csoportok számának meghatározására

4. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására

5. Javaslat Tiszaújváros Helyi Esélyegyenlõségi Programjának elfogadására

6. Javaslat a központi háziorvosi ügyelet mûködtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

7. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

8. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2021. évben végzett tevékenységérõl

9. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2020-2021. évi tevékenységérõl

10. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2021. évi munkájáról

11. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységérõl, a 2021. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása

12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységérõl, a 2021. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása

13. Összefoglaló éves ellenõrzési jelentés Tiszaújváros Város Önkormányzatánál 2021. évben végzett belsõ ellenõrzések tapasztalatairól

14. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetérõl, valamint tájékoztató a Vízirendészeti Rendõrõrs Tokaj 2021. évben végzett tevékenységérõl

15. Tájékoztató a kamerás térfelügyeleti rendszer mûködésének tapasztalatairól

16. Tájékoztató az éjszakai járõrszolgálat ellátásáról

17. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Az ülés megnyitása