2022-11-24: Testületi ülés

1. Javaslat a közterületek használatának rendjérõl és a településtisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

3. Javaslat a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat energiamegtakarítással kapcsolatos döntésekre

5. Javaslat a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 38/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat az egyházi fenntartók számára köznevelési feladat ellátásához átadott vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerû használatáról szóló beszámolók elfogadására

7. Javaslat Tiszaújváros 2023. évi rendezvénytervére

8. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

9. Javaslat közterületek elnevezésére

10. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

11. Javaslat a víziközmûvek 2022-2036. évi gördülõ fejlesztési tervének módosítására

12. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítõ 2022. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére

13. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység, illetve az otthoni hospice ellátás mûködtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

14. Beszámoló Tiszaújváros tûzvédelmi helyzetérõl, a tûzvédelem érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos feladatokról

15. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Az ülés megnyitása

Kérdések, felszólalások, az ülés bezárása