2023-03-30: Testületi ülés

Az ülés megnyitása

 1. JAVASLAT A KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET ÁLLAMI ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA, ZÁRT ÜLÉS
 2. TÁJÉKOZTATÓ A ZÁRT ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL, JAVASLAT CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSI KÉRELMEINEK ELBÍRÁLÁSÁRA
 3. JAVASLAT A GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 1/2016. (I.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
 4. JAVASLAT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 8/2016. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
 5. JAVASLAT A PÉNZBELI ÉS A TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 14/2021. (VIII.27.), TOVÁBBÁ A FIATALOK LAKÁS, VALAMINT LAKÓHÁZ VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 12/2022. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA, VALAMINT A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTRENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA
 6. JAVASLAT TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
 7. JAVASLAT A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 26/2012. (XI.30.), VALAMINT AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ 27/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA
 8. JAVASLAT A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉNEK, VALAMINT AZ ELNEVEZÉSÜK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉS ÉS A HÁZSZÁM-MEGÁLLAPÍTÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 14/2015. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
 9. JAVASLAT TISZAÚJVÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 11/2018. (VI.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
 10. JAVASLAT TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, VALAMINT A TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA
 11. JAVASLAT A TISZAÚJVÁROSI VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT., A TISZAÚJVÁROSI SPORT-PARK NONPROFIT KFT. ÉS A TISZA MÉDIA KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERVEIRE
 12. JAVASLAT PÉNZÜGYI TÁRGYÚ DÖNTÉSEKRE
 13. JAVASLAT A TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA
 14. BESZÁMOLÓ A TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET 2020-2021. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL
 15. BESZÁMOLÓ AZ ÉPÜLET-FENNTARTÁSI ALAP ELMÚLT IDŐSZAKI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

KÉRDÉSEK, FELSZÓLALÁSOK AZ ÜLÉS BEZÁRÁSA