2024-04-25: Testületi ülés

 

AZ ÜLÉS MENYITÁSA, NAPIRENDEK ELFOGADÁSA, ZÁRT ÜLÉS

1./ TÁJÉKOZTATÓ A ZÁRT ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL, ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL 2023. ÉVBEN VÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAIRÓL
2./ BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
3./ JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI MARADVÁNYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI TÁRGYÚ DÖNTÉSEKRE
4./ JAVASLAT TISZAÚJVÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRA
5./ JAVASLAT ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÉS GÉPÉSZETI BERUHÁZÁSOKRA, FELÚJÍTÁSOKRA BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRA
6./ BESZÁMOLÓ A TISZASZOLG 2004 KFT. TEVÉKENYSÉGÉRŐL, A 2023. ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS JÓVÁHAGYÁSA
7./ BESZÁMOLÓ A TISZA MÉDIA KFT. TEVÉKENYSÉGÉRŐL, A 2023. ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS JÓVÁHAGYÁSA
8./ BESZÁMOLÓ A TISZAÚJVÁROSI SPORT-PARK NONPROFIT KFT. TEVÉKENYSÉGÉRŐL, A 2023. ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS JÓVÁHAGYÁSA
9./ BESZÁMOLÓ A TISZAÚJVÁROSI VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT. TEVÉKENYSÉGÉRŐL, A 2023. ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS JÓVÁHAGYÁSA
10./ BESZÁMOLÓ A HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS 2023. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL
11./ BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

KÉRDÉSEK, FELSZÓLALÁSOK, AZ ÜLÉS BEZÁRÁSA