2009-03-26: Testületi ülés

1. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 29/2003. (XII.11.) helyi rendelet módosítására

2. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (IV.14.) helyi rendelet módosítására

3. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásának szabályairól szóló 12/2000. (IV.14.) rendelet módosítására

4. Javaslat az iparosított és hagyományos technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának, korszerûsítésének támogatásáról szóló 22/2008. (V.15.) rendelet módosítására

5. Beszámoló a Borsod Volán Személyszállítási Zrt. Tiszaújváros helyi közlekedésével összefüggõ közszolgáltatási feladatainak 2008. évi ellátásáról

6. Javaslat egyesületek, civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására

6. Javaslat társadalmi szervezetek céltartalékból történõ támogatására

7. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

7. Javaslat az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének módosítására

7. Javaslat az önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

8. Javaslat Tiszaújváros Közfoglalkoztatási tervének elfogadására

9. Javaslat közoktatási intézmények korszerûsítését támogató pályázat benyújtására

10. Tájékoztató a helyi önkormányzati rendeletek és határozatok deregulációjáról

10. Tájékoztató a 2007 - 2010. évi hivatali kiemelt célok idõarányos végrehajtásáról

10. Javaslat a közterületek rendjérõl szóló 31/2004. (X.15.) rendelet módosításának határidõ módosítására

10. Javaslat az önként vállalt feladatok kistérségi szinten való megoldási lehetõségének határidõ módosítására

10. Javaslat Tiszaújváros Településszerkezeti Tervének valamint Tiszaújváros Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról szóló határozat és rendelet megalkotásának határidõ módosítására

Az ülés megnyitása

Kérdések, felszólalások, az ülés bezárása